Εισήγηση της κ. Μεντίζη από το σεμινάριο: Μέθοδοι και τεχνικές Παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Α.Υ.,Π.Ε,Π.Θ)

Η εισήγηση της κ. Μεντίζη από το σεμινάριο: Μέθοδοι και τεχνικές Παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Α.Υ.,Π.Ε,Π.Θ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Παρασκευή,  22-02-2013 & Παρασκευή,  01-03-2013

Κατεβάστε την εισήγηση από εδώ.

Comments are closed.