Έγγραφα

  1. Έγκριση ομιλιών στα προγράμματα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  2. Μνημόνιο συνεργασία, Σέρρες
  3. Πλαίσιο συνεργασίας με ΟΚΑΝΑ (ΦΕΚ)
  4. Οικολογική εταιρία ανακύκλωσης
  5. Έγκριση συμμετοχής του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. στα προγράμματα Αγωγής Υγείας
  6. Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  7. Χορήγηση άδειας στην Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης για συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα
  8. Προγράμματα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  9. ΥΠΕΠΘ – ΔΤ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση δράσεων σε θέματα ασφαλούς χρήσης και κατάχρησης του διαδικτύου
  10. Διαβίβαση εγγράφου το ΟΑΣΠ για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες