ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2019-20: «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ»

Σας  ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Ένωση Εικαστικών Πάτρας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ15/202075/19-12-2019 έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ., 45/31-10-2019 Πράξη ΔΣ του ΙΕΠ), προκηρύσσει ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ» για το σχολικό έτος 2019-20

Μαθητικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να:

·       εμπνευστούν από έναν μεγάλο εφευρέτη ή μια εφεύρεση του τομέα της Φυσικής ή της Τεχνολογίας

·         δημιουργήσουν μια καινοτόμο ομαδική κατασκευή χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση άχρηστα και/ή ανακυκλώσιμα υλικά

·         στείλoυν την πρότασή τους  μέχρι τις 20 Mαρτίου 2020.

Οι δημιουργικές κατασκευές που θα κατατεθούν μπορούν να πραγματεύονται θέματα που αφορούν τον κλάδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής θεματικοί άξονες: φυσική, μηχανολογία, ηλεκτρολογία, πληροφορική, αρχιτεκτονική.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν τα νέα παιδιά τον κόσμο της επιστήμης και να εμπνευστούν από μεγάλους εφευρέτες ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους επιστημονικά μοντέλα. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εκπαιδευτική συλλογή, η οποία θα αποτυπώνει το όραμα των νέων παιδιών καθώς και την εξελικτική πορεία των επιστημών και της τεχνολογίας ανά τους αιώνες. Η συλλογή αυτή θα είναι μια πρόταση για το μέλλον, προερχόμενη από το παρελθόν.

Η αποστολή των έργων πρέπει να γίνει απαραίτητα και με τους δύο παρακάτω τρόπους:

  • με το ταχυδρομείο, στη διεύθυνση Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 26500 Πάτρα, με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020:
  1. την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπαιδευτικό και το/τη Διευθυντή/-ντρια
  2. την κατασκευή
  3. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της κατασκευής εκτυπωμένες σε Α4 και επεξεργασμένες στο Word.
  • Ηλεκτρονικά, με we transfer το αργότερο μέχρι τις 20 Mαρτίου 2020 στα e-mail: 

stmcreatekids@gmail.com  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

stmcreateteens@gmail.com  για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  1. Αντίγραφο αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από τον/την εκπαιδευτικό και το/τη Διευθυντή/-ντρια
  2. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της κατασκευής σe Word
  3. Σύντομο βίντεο (έως 3 λεπτά) στο οποίο θα εμφανίζεται το έργο και θα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του
  4. Δύο φωτογραφίες του έργου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό αναγράφονται στο συνημμένο έγγραφο της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό.

ΜΕΤ Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού δημιουργικής κατασκευής

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εμπνέομαι – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Αφίσα Πανελλήνιου Διαγωνισμού

Comments are closed.