Πρόσκληση για τη συμμετοχή σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με τίτλο: «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» με φορέα – ιδρυτή το ΚΠΕ Κρεστένων.

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρ. 3/15-1-2020,  έγγραφο του ΚΠΕ Κρεστένων  που αφορά  το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  «Τα Τοπικά Προϊόντα σε μια Κοινωνία Αειφορίας» για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2019-2020 και υλοποιούν ομοθεματικό πρόγραμμα Π.Ε., μπορούν  να αποστείλουν άμεσα τη συνημμένη  αίτηση 1) στην Υπεύθυνη  Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Ε Σερρών, κ. Ευθυμιάδου  (  sofiaeft@gmail.com) και 2)  να την κοινοποιήσουν στο ΚΠΕ Κρεστένων (kpe.krestenon@gmail.com).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 2019-2020

Comments are closed.