Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Τα Βότανα στη ζωή μας»

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρ. 4/10-1-2020,  έγγραφο του ΚΠΕ Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ) που αφορά το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα Βότανα στη ζωή μας»  για το σχολικό έτος 2019-2020.

Όσα σχολεία  ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν στο  θεματικό δίκτυο, πρέπει μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1qYWnST87A9rAf3VoAvJGzMU7zYgZzNgPxrgDBr9JmkA/edit

Πρόσκληση Παραμονής-Ένταξης δίκτυο βοτάνων 2019-2020

Comments are closed.