Πρόσκληση συμμετοχής μαθητών/ τριών στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τη χρήση του ποδηλάτου

Η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Σερρών,  στο πλαίσιο της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης για τη χρήση του ποδηλάτου  (ΔΙΠΑΕ, Κεντρικό Αμφιθέατρο Σερρών, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 9.30πμ-11.00πμ ), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε  στην εκδήλωση   με δύο δράσεις :

Α. Διαγωνισμός ζωγραφικής

Θέμα του διαγωνισμού είναι η χρήση του ποδηλάτου στη ζωή μας.

 Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος (περιβαλλοντική διάσταση, ψυχαγωγία, άσκηση, σωματική υγεία, τοπική ιστορία, οδική ασφάλεια κλπ) είναι ελεύθερη επιλογή των μαθητών.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Γυμνασίων & Λυκείων (τάξεις Α, Β, Γ) που δήλωσαν συμμετοχή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για το ποδήλατο .
  2. Οι συμμετοχές είναι ατομικές.

3.Το μέγεθος της ζωγραφιάς (Α4, Α3 ή μεγαλύτερο) είναι ελεύθερη επιλογή των μαθητών όπως και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και η αντίστοιχη τεχνοτροπία.

4.Στο πίσω μέρος κάθε ζωγραφιάς, οι μικροί δημιουργοί θα γράψουν: τη σχολική τους μονάδα, το ονοματεπώνυμό τους και την τάξη τους.

  1. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο.

6.Κάθε σχολείο θα  στείλει τις ζωγραφιές των μαθητών του με μία λίστα με τα στοιχεία των μαθητών (ονοματεπώνυμο, τάξη), στη  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων) μέσα σε αντίστοιχου μεγέθους φακέλους αλληλογραφίας.

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Ιανουαρίου  2020.

  1. Επιτροπή εικαστικών θα αξιολογήσει τις ζωγραφιές και η  βραβευμένη ζωγραφιά θα ανακοινωθεί στην εκδήλωση βράβευσης όπου και θα γίνει η σχετική απονομή.

Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι ένα ποδήλατο για έναν/μία μαθητή/τρια από τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση  (μαζί με το συνοδευτικό εξοπλισμό).

Β. Επιστολή προς τους Δήμους

Στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης θα συμμετάσχουν οι Δήμαρχοι Σερρών και Εμμανουήλ Παππά  (ή εκπρόσωποί τους). Στο τέλος της εκδήλωσης θα παραλάβουν επιστολές των σχολείων που θα συμμετάσχουν. Στις επιστολές αυτές οι μαθητές θα αποτυπώνουν τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους, τις ιδέες τους ή τα παράπονά τους για τη χρήση του ποδηλάτου στους δύο δήμους.

Οι επιστολές θα είναι ομαδικές:

-μία επιστολή ανά σχολικό τμήμα (αν ένα σχολείο συμμετέχει με περισσότερα του ενός τμήματά του)

-μία επιστολή ανά σχολείο (αν ένα σχολείο συμμετέχει με ένα τμήμα ή μικρό αριθμό μαθητών)

Οι επιστολές μπορεί να είναι χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες σε Η/Υ. Σημαντικό όμως είναι να φέρουν όλες τις υπογραφές των μαθητών που συνέβαλαν στη συγγραφή τους και επίσης να είναι εμφανή τα στοιχεία του σχολείου και του τμήματος. Το μέγεθος του εγγράφου (χαρτί Α4 ή Α3) είναι ελεύθερη επιλογή των μαθητών. Εκπρόσωποι των σχολείων, αν ο χρόνος το επιτρέψει, θα αναγνώσουν επιλεγμένα αποσπάσματα των επιστολών τους.

Οι επιστολές αυτές πρέπει να προωθηθούν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων) ως  τις 10 Ιανουαρίου 2020  (αφού τα σχολεία κρατήσουν αντίγραφα για το αρχείο τους)

Comments are closed.