Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Σουφλίου με θέμα: Αειφορικές διαδρομές του μεταξιού

Το ΚΠΕ Σουφλίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Σουφλί για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, την Παρασκευή 29, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: « Αειφορικές διαδρομές του μεταξιού».

Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 17:00 της Παρασκευής και λήξη στις 14:00 της Κυριακής.

Η θεματολογία του σεμιναρίου σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Το Μετάξι»,  που συντονίζει το ΚΠΕ Σουφλίου.

Συνεπώς, το σεμινάριο απευθύνεται:

α) σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Περιφερειακών Ενοτήτων εμβέλειας του ΚΠΕ Σουφλίου που ενδιαφέρονται για το θέμα,

β) σε εκπαιδευτικούς από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο ανωτέρω θεματικό δίκτυο του ΚΠΕ Σουφλίου,

γ) σε εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του ανωτέρω δικτύου,

Το ΚΠΕ Σουφλίου θα καλύψει τα έξοδα διαμονής όλων των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο και ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα υλοποίησης του σεμιναρίου. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, για να γίνει η κάλυψη εξόδων διαμονής θα πρέπει η έδρα του εκπαιδευτικού να απέχει τουλάχιστον 160 Km από το Σουφλί, αν μετακινηθεί με ΙΧ αυτοκίνητο ή 120 Km, αν μετακινηθεί με δημόσιο μέσο μεταφοράς. Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινηθούν με δημόσιο μέσο μεταφοράς των οποίων η έδρα είναι από 120 χλμ. έως 160 χλμ. από τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, παρακαλούνται να κρατήσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους, για να δικαιολογηθεί η διαμονή και διατροφή τους. Συνεπώς, εκπαιδευτικοί από τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης, μπορούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο αλλά δεν θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής τους, εκτός αν η έδρα τους απέχει 120 έως 160 χλμ από τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ των δικτύων, που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων ΚΠΕ, ενώ τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Σουφλίου.

Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας Δήμου Σουφλίου, που συστεγάζεται με το ΚΠΕ Σουφλίου.

Συνολικά μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο 40 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα είναι ανάλογος με τον αριθμό αιτήσεων της οικείας Διεύθυνσης. Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ του Δικτύου μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. Από κάθε σχολείο του Δικτύου μπορούν να συμμετέχουν 1 ή και 2 εκπαιδευτικοί.

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται υπόδειγμα) υποβάλλονται στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης που ανήκει κάθε εκπαιδευτικός.

Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί σχολείων των δικτύων που είναι σε Δ/νσεις που δεν ανήκουν στην εμβέλεια του ΚΠΕ Σουφλίου, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους απευθείας στο ΚΠΕ Σουφλίου, αφού όμως έχουν ενημερώσει τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης τους.

Οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ των Δικτύων υποβάλλουν την αίτησή τους απ’ ευθείας στο ΚΠΕ Σουφλίου.

Ο Πίνακας συμμετοχών και οι αιτήσεις από κάθε Διεύθυνση παρακαλούνται, να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Σουφλίου μέχρι την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019, στη διεύθυνση info@kpesoufliou.gr.

Οι πίνακες κανονικών και αναπληρωματικών συμμετοχών του σεμιναρίου θα αναρτηθούν στη σελίδα του ΚΠΕ Σουφλίου, www.kpesoufliou.gr

Παρακαλούμε για την άμεση και έγκαιρη ανταπόκρισή σας, για να είναι δυνατή η έγκριση τoυ σεμιναρίου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πρόγραμμα σεμιναρίου ΚΠΕ Σουφλίου

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο ATT00275

Comments are closed.