Υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι  η Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, δια της Υπεύθυνης  Σχολικών δραστηριοτήτων, προτίθεται να πραγματοποιήσει σειρά εκπαιδευτικών παρεμβάσεων  ευαισθητοποίησης σε θέματα Αγωγής Υγείας, για μαθητές /τριες των  σχολείων της Δ.Ε Σερρών, με τοπικούς επιστημονικούς  φορείς της πόλης.

(Σχετική έγκριση το  με αρ. πρωτ. Φ9/1509/Δ7/07-01-2019 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ)

Θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων:

  • Πρόληψη Εξαρτήσεων (κάπνισμα, αλκοόλ, διαδίκτυο)
  • Σχολικός εκφοβισμός – Διαμεσολάβηση
  • Διαπολιτισμικότητα – Αποδοχή της Διαφορετικότητας
  • Ηπατίτιδα – AIDS και Πρόληψη των Σ.Μ.Ν
  •  Υγιεινή Διατροφή
  • Έμφυλες Ταυτότητες – Ισότητα Φύλων

 Χρονικό διάστημα  διεξαγωγής των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα σχολεία: από Μάρτιο έως και Μάιο 2019 ( 2 διδακτικές ώρες )

Όσα σχολεία επιθυμούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε θέματα Αγωγής Υγείας στους μαθητές τους,  μπορούν να στείλουν το αίτημά τους στο e-mail: sofiaeft@gmail.com , προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός υλοποίησης  των παρεμβάσεων.  

Comments are closed.