Πρόσκληση συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο 2ημερο σεμινάριο του ΚΠΕ Νάουσας και του ΚΠΕ Έδεσσας

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ.: 3599/21/11/2018, έγγραφο του ΚΠΕ Νάουσας  που αφορά την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο διήμερο  σεμινάριο 1ου επιπέδου  του  ΚΠΕ Έδεσσας και  Νάουσας, με τίτλο:

           «Εκπαίδευση για την Αειφορία και Κοινωνία: εν τοις  πράγμασι»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Δεκεμβρίου 2018  στη Νάουσα, Έδεσσα.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν  να  αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση έως 27 Νοεμβρίου 2018, στα mail: sofiaeft@gmail.com και   arapitsa@otenet.gr

πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 7,8-12-18

Comments are closed.