Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018

Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018

Η Εφορεία αρχαιοτήτων Σερρών συμμετέχοντας στις δράσεις με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018» διοργανώνει ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018, στο Αρχαιολογικό Μουσείο (Μπεζεστένι) Σερρών.

bez

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία, μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος, να παρατηρήσουν αρχαιότητες που ανάγονται από  τους προϊστορικούς έως τους υστεροβυζαντινούς χρόνους, προέρχονται από την πόλη και τον Νομό Σερρών, και εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς επίσης και το ίδιο το κτίριο που ανεγέρθηκε λίγο πριν από το 1494. Η πληθώρα και η ποικιλία των εκθεμάτων προβάλλει τον διαπολιτισμικό διάλογο και την εξοικείωση του κοινού με το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, βελτιώνεται η πρόσβαση των πολιτών σε στοιχεία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, ευνοώντας το άνοιγμα και τη χρήση των μνημείων από την κοινωνία.

Η δράση θα επαναληφθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται εγκαίρως, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και την ευγενική υποστήριξη του Ομίλου Σερρών για την Unesco.

Comments are closed.