Διαγωνισμός βίντεο School Lab-Επικοινωνία της Επιστήμης στα σχολεία

Σας διαβιβάζουμε το με αρ.πρωτ. 33239/Γ7/07-03-2014  έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  που αφορά  την υλοποίηση Διαγωνισμού βίντεο στo πλαίσιo του διαδραστικού προγράμματος School Lab του British Council .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές  των γυμνασίων  της  Δ.Ε  οι οποίοι καλούνται να σχηματίσουν ομάδες 2-5 ατόμων, να επιλέξουν ένα επιστημονικό θέμα σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και να το παρουσιάσουν με εύληπτο και ευρηματικό τρόπο.  Κάθε ομάδα θα αναπτύξει το θέμα της επιλογής της και στην συνέχεια θα πρέπει να αναρτήσει ένα βίντεο διάρκειας 3 ? 5 λεπτών, στο οποίο θα παρουσιάζει το θέμα της, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος www.school-lab.org  έως Δευτέρα 13 Απριλίου 2014.

Η τελετή βράβευσης των ομάδων που θα διακριθούν στο  Διαγωνισμό θα γίνει την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 στο χώρο «Τεχνόπολις», οδός Πειραιώς 100, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.school-lab.org και στο τηλέφωνο 210-3692342

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Συν. Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Comments are closed.