Υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, για το Σχολικό Εκφοβισμό

Σχετ. : το με αρ. πρωτ. Φ1/25274/ΓΔ4/20-02-2020, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Γρ.  Σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, προτίθεται να πραγματοποιήσει σειρά εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για το  σχολικό εκφοβισμό, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Σερρών «ΟΑΣΙΣ», στο πλαίσιο  της Πανελλήνιας ημέρας κατά της βίας στο σχολείο, στους μαθητές /τριες  των  σχολείων της Δ.Ε Σερρών.

Χρονικό διάστημα  διεξαγωγής των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα σχολεία: από  3  Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2019 ( βιωματικό εργαστήριο – 1 διδακτική ώρα/τμήμα )

Όσα σχολεία επιθυμούν να πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια για το σχολικό εκφοβισμό  στους μαθητές τους,  μπορούν να στείλουν το αίτημά τους στο e-mail: sofiaeft@gmail.com , προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός υλοποίησης  των  εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  

Comments are closed.