ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων)

Σχετ: Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, με αριθμό πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019.

Σας ενημερώνουμε ότι  η Δ/νση Δ.Ε. Σερρών δια της Υπευθύνου  Σχολικών Δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιήσει  εισαγωγική ημερίδα με θέμα : «Σχεδιασμός -υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) και  Παρουσίαση των  εκπαιδευτικών υλικών, τοπικών δικτύων και  εγκεκριμένων φορέων για τον καλύτερο σχεδιασμό και τη  στήριξη των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»  της σχολικής χρονιάς 2019-2020.

Την ημερίδα αυτή καλούνται να παρακολουθήσουν :

α)  Ένας ή δύο  εκπαιδευτικοί από κάθε σχολική μονάδα, οι οποίοι προτίθεται να αναλάβουν προγράμματα  και έχουν μικρή εμπειρία.

β) όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ενημερωθούν για τη νέα εγκύκλιο Σχολικών Δραστηριοτήτων και διευκολύνονται από το ωρολόγιο πρόγραμμά τους.

Στην εισαγωγική ημερίδα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλό είναι να συμμετέχουν και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Δ.Ε  Σερρών.

 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 12.15 μ.μ. έως 14.15 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Σερρών.

Comments are closed.