ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ Δ.Δ.Ε ΣΕΡΡΩΝ

afisa019

Comments are closed.