Βιωματικές Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για τις διαφυλικές σχέσεις και την ισότητα των φύλων σε Γυμνάσια και Λύκεια της ΠE Σερρών

Σας  διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 253/ 08/ 02 /2019  έγγραφο του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών σχετικά με τις βιωματικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για τις διαφυλικές σχέσεις και την ισότητα των φύλων, που προτίθεται να υλοποιήσει σε Γυμνάσια και Λύκεια της ΠE Σερρών.

Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και την πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων.

 Η χρονική διάρκεια των βιωματικών δράσεων υπολογίζεται να είναι δύο διδακτικές ώρες και οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριου – Μαΐου τη φετινή σχολική χρονιά.

Δευτεροβάθμια Βιωματικές Δράσεις 2019

ΕΞΕ – 184775 – 2018 – Απάντηση Αίτησης Έγκρισης προγράμματος του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών

Comments are closed.