Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρ. 8223/18-01-2019, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  που αφορά τις Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19.

Όσοι εκπαιδευτικοί υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ), μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  για επίσκεψη σε ΚΠΕ.  Η αίτηση υποβάλλεται από τον/τη Συντονιστή/στρια του κάθε Προγράμματος, στην Υπεύθυνη  Σχολικών Δραστηριοτήτων, κ. Ευθυμιάδου  Σοφία (sofiaeft@gmail.com) ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενο του εγκεκριμένου προγράμματος μέχρι την Παρασκευή ,  25-01-2019.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή του ΚΠΕ από τους/τις εκπαιδευτικούς αποτελεί η συνάφεια του προγράμματος που εκπονούν με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.

Οι σχολικές μονάδες για κάθε πρόγραμμα που εκπονούν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε δύο (2) ΚΠΕ : μία (1) επίσκεψη σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας όπου ανήκει το σχολείο και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας. 

Οι επισκέψεις των σχολικών ομάδων στα ΚΠΕ της χώρας,  μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

 

Συν.: 1. Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

2. Αίτηση για εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ

Comments are closed.