Πρόσκληση ένταξης σχολικών μονάδων στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» της Ε.Ε.Π.Φ.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήναςως Συντονιστικός φορέας τουΔιεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» της Ε.Ε.Π.Φ. και σε συνέχεια της ανανέωσης της λειτουργίας του για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 13918/Δ2/27-01-2017 επισυναπτόμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

προσκαλεί:

α) τις σχολικές μονάδες όλης της χώρας που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συναφές με τη θεματολογία του Δικτύου να ενταχθούν στο Δίκτυο και

β) τις σχολικές μονάδες όλης της χώρας που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό κατά το προηγούμενο σχολικό έτος να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους.Οι εκπαιδευτικοί των παλαιότερα ενταγμένων σχολείων, συνδέονται με τους κωδικούς τους, κάνουν απλά δήλωση θέματος και το αποδεικτικό της δήλωσης το προωθούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν (εφόσον κατά το τρέχον σχολικό έτος εξακολουθούν να υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συναφές με τη θεματολογία του Δικτύου).

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» αποτελεί Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία και των δύο  εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο υπάρχουν στην ιστοθέση http://www.ecoschools.gr/ecoschools/about.

Ενδεικτικό  εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος  μπορείτε να βρείτε στην ιστοθέση https://www.ecoschools.gr/ecoschools/material

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται:

α) να μελετήσουν τη διαδικασία υλοποίησης προγράμματος στο πλαίσιο του Δικτύου

β) να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο: https://ecoschools.gr/ecoschools/application

γ)Να ενημερώσουν για την αίτησή τους στο Δ.Θ.Δ. τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε. ή Δ.Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η σχολική τους μονάδα.

 Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Βαρβάρα Πετρίδου.

ECO_DIADIKASIA_YLOPOIHSHS_2017

ΕΞ – 13918 – 2017 – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ-ΚΗΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Comments are closed.