Λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Νερό & Βιώσιμη Ανάπτυξη» για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19

Στις μέρες που διανύουμε η Φύση μας έστειλε με τον πιο σκληρό τρόπο το μήνυμά της. Τα μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης έφεραν αυτό το μήνυμα σε κάθε σπιτικό, οικογένεια και σχολείο. Οι τραγικές εικόνες  του Νερού, που στο βίαιο πέρασμά του  αφαίρεσε ζωές και κατέκλυσε  κατοικημένες περιοχές, δρόμους, σπίτια,  καταστήματα, πάρκα και πλατείες, δεν αφήνει  κανένα περιθώριο να συνεχίσουμε ως  να μην έχουν συμβεί τα προαναφερόμενα.

Η τρέχουσα επικαιρότητα,  στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, αναδεικνύει την αναγκαιότητα η σχολική κοινότητα να ενσκήψει  στο φαινόμενο και να το μελετήσει συστηματικά  (κριτική προσέγγιση για την προστασία της φύσης και των ανθρώπων), να διαπιστώσει τα αίτια (διεπιστημονικότητα, οικονομική διαφάνεια) και να προσδιορίσει τις ευθύνες (ισονομία και δικαιοσύνη). Αυτός είναι ένας από τους  βασικότερους λόγους -μαζί με την ανάγκη για πρόληψη-, που συνηγορούν στην πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών ενός σχολείου, καθώς και μαθητικών ομάδων της επικράτειας.

Το Νερό είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος, που ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η σωστή διαχείριση και προστασία του διασφαλίζει τη συνέχιση των ευεργετικών του επιδράσεων στο διηνεκές. Σε κάθε τόπο εντοπίζονται διαφορετικές ανάγκες κατά  τη χρήση του νερού, που  ικανοποιούνται   μέσα από διαφορετική διαχείριση των υδάτινων πόρων του.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών, υπηρετώντας τα ανωτέρω σκεπτικά,  καλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων από την επικράτεια να πραγματοποιήσουν πολύμηνα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των οποίων  να συμμετάσχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία με τίτλο: «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ομάδες μαθητών κι εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που εκπονούν πολύμηνα προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία  στη θεματική του Νερού. Η μελέτη ποταμών, λιμνών και κάθε άλλου υδατικού συστήματος, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των νερών τους αποτελεί τον κοινό τόπο γύρω από τον οποίο το Δίκτυο α)θα διευκολύνει τα συμμετέχοντα σχολεία να αλληλεπιδράσουν μέσα από επιμορφωτικές παρεμβάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και β)θα υποστηρίξει το έργο τους με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Τα μέλη του θα αναπτύξουν μεταξύ τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θα αποκτήσουν εμπειρίες αναφορικά με το νερό, την ανάγκη προστασίας του, τα ευεργετήματα από τη χρήση του, το νομικό και ηθικό πλαίσιο κατά τη διαχείρισή του.

Τα σχολεία που προτίθενται να ανταποκριθούν στην παραπάνω πρόσκληση για να συμμετάσχουν στο Δίκτυο θα συμπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί και θα την υποβάλλουν στο ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών

  • αρχικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@kpe-edess.pel.sch.gr) και
  • στη συνέχεια με το συμβατικό ταχυδρομείο, μέσω του/της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΠΕ της περιοχής σας, πρωτότυπα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αρμοδίως.

Είναι απαραίτητο η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφο σχεδίου του ομοθεματικού με το σχετικό δίκτυο πολύμηνου εκπαιδευτικού προγράμματός τους, όπως αυτό κατατέθηκε προς έγκριση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. Στα σχολεία που θα επιλεγούν να ενταχθούν στο δίκτυο θα σταλούν από το Κέντρο μας συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας τους.

Σας ενημερώνουμε ειδικότερα ότι ως μέλη του παρόντος δικτύου  θα έχετε τη διαρκή υποστήριξή μας κατά την υλοποίηση των σχολικών προγραμμάτων σας, μέσα από:

  • Παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
  • Πραγματοποίηση σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (στις οποίες θα συμμετέχετε κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους εκτός Δικτύου αιτούντες συμμετοχής). Προγραμματίζεται σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο στη διάρκεια της τρέχουσας σχ. χρονιάς.
  • Τη δημιουργία οδών -ηλεκτρονικών και μη- για τη μεταξύ των μαθητικών ομάδων μελών επικοινωνία, καθώς και την επικοινωνία με τον Συντονιστικό Φορέα.
  • Την καλλιέργεια πρόσφορου εδάφους για συνεργασία σας με λοιπά σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Κομβικό ρόλο στα παραπάνω θα διαδραματίζουν οι ηλεκτρονικοί τόποι  του Κ.Π.Ε. Έδεσσας Γιαννιτσών (http://kpe-edess.pel.sch.gr), τους  οποίους βοηθητικά θα επισκέπτεστε.

Γα οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο 23810 51337, από τις 11 έως τις 12 πμ (υπεύθυνος πληροφόρησης κ. Γκουράνη Θεοδώρα).

 Προσδοκώντας την από κοινού χάραξη νέων δρόμων στη σχολική μας ζωή, τα  μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και οι Συνεργάτες θα διευκολύνουν, μεταξύ άλλων, και τη διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του έργου που θα παραχθεί.

Σας ευχόμαστε δημιουργική συνέχεια

Η  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_Νερό & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Comments are closed.