Εισαγωγική ημερίδα με θέμα: «Σχεδιασμός-υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας)

Σχετ: Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, με αριθμό πρωτ. 188142/ΓΔ4 /2-11-2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Δ.Ε. Σερρών ( Γραφείο  Σχολικών Δραστηριοτήτων και Γρ.ΚΕ.ΣΥ.Π), θα πραγματοποιήσει εισαγωγική ημερίδα με θέμα: «Σχεδιασμός-υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) και  παρουσίαση των  εκπαιδευτικών υλικών και φορέων για τον καλύτερο σχεδιασμό και τη  στήριξη των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων» της σχολικής χρονιάς 2017-2018.

Την ημερίδα αυτή καλούνται να παρακολουθήσουν :

α) Δύο (2) τουλάχιστον εκπαιδευτικοί από κάθε σχολική μονάδα, οι οποίοι προτίθεται να αναλάβουν προγράμματα  και δεν έχουν  προηγούμενη εμπειρία.

β) όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ενημερωθούν για τη νέα εγκύκλιο σχολικών δραστηριοτήτων και διευκολύνονται από το ωρολόγιο πρόγραμμά τους.

Στην εισαγωγική ημερίδα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλό είναι να συμμετέχουν και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Δ.Ε  Σερρών.

 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.15 μ.μ. έως 14.15 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Σερρών.

Comments are closed.