Υποβολή Προγράμματος 2013 – 2014

Επιλογή Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013 -2014

Υποβολή σχεδίου προγράμματος Αγωγής Υγείας 

Υποβολή σχεδίου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Υποβολή σχεδίου προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων

Η προθεσμία υποβολής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων έληξε.  Για οποιαδήποτε αλλαγή επικοινωνήστε με το το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων.