17οs Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς για τα πουλιά

Σας διαβιβάζουμε το με αρ.πρωτ. 122/Γ7/2-01-2014  έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  που αφορά  την πραγματοποίηση  του «17ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού κατασκευής ξύλινης φωλιάς  για πουλιά», που  διοργανώνει το 2ο  ΕΠΑΛ Γαλατσίου σε συνεργασία με την Ελληνική  Ορνιθολογική εταιρεία (Ε.Ο.Ε).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Δ.Ε στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι φωλιές πρέπει να σταλούν μέχρι την Τρίτη, 27 Μαϊου 2014 στο 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου.

Το έγγραφο του διαγωνισμού

Comments are closed.