Πρόσκληση συμμετοχής σε Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Εγώ -Εσύ –Εμείς».

Η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Σερρών δια της Υπευθύνου  Σχολικών Δραστηριοτήτων,  προτίθεται να δημιουργήσει Τοπικό θεματικό Δίκτυο  Αγωγής Υγείας  με τίτλο: «Εγώ -Εσύ –Εμείς»,  στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού προγράμματος «meyouus»  που αφορά την εκπαίδευση των νέων της Ευρώπης στη συνύπαρξη , καλλιεργώντας το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Α) Ανθρώπινα Δικαιώματα

Β) Πολυπολιτισμικότητα

Γ) Ταυτότητα/ Ενεργός Πολίτης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί παράλληλα σε  σχολεία της Βουλγαρίας, Πορτογαλίας,  Ισπανίας, Πολωνίας και Ρουμανίας.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Δίκτυο Αγωγής Υγείας «Εγώ -Εσύ –Εμείς», μπορούν  να  το δηλώσουν το συντομότερο δυνατόν στο e-mail: sofiaeft@gmail.com  (δηλώνοντας   σχολική μονάδα, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα και προσωπικό email επικοινωνίας), προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία  δημιουργίας του Δικτύου.

Comments are closed.