ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2019-20

Σας προωθούμε  τα Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου για το σχ. έτος 2019-20.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων οι οποίοι πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) και των ερευνητικών εργασιών (project).

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΙ ΚΑΙ ΠΕ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΤΙ-ΠΕ 2019-20

Comments are closed.