Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων στα προγράμματα του ΚΠΕ Κιλκίς

Το με αρ. πρωτ.: 114/02-10-2018, έγγραφο του ΚΠΕ Κιλκίς, που αφορά  την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των σχολείων στα προγράμματα του ΚΠΕ Κιλκίς, για το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2018-2019.

Αιτήσεις για επισκέψεις σχολικών ομάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΠΕ Κιλκίς μέχρι και τον Δεκέμβριο 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΚΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 2018

Comments are closed.