Ενημέρωση για Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Ομίλου Σερρών για Unesco

Σας ενημερώνουμε ότι ο Όμιλος Σερρών για Unesco πραγματοποιεί πανελλήνιο διαγωνισμό για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Διεθνές έτος Εδάφους 2015. Για την προστασία του εδάφους τι είναι σημαντικά;». Η θεματολογία εντάσσεται στις δράσεις ευαισθητοποίησης στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020.

Για την ενημέρωση σχολείων:

 http://www.serresforunesco.org/?p=2973

http://iys2015.blogspot.gr/

Πληροφορίες στο: Ενημέρωση για Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Ομίλου Σερρών για Unesco

Comments are closed.