Καθορισμός Νομών Εμβέλειας ΚΠΕ

Σας κοινοποιούμε τους νομούς εμβέλειας όπως ισχύουν και αναφέρονται στο έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ υπ?αρίθμ. 154927/Γ7/07-12-10

Νομοί Εμβέλειας ΚΠΕ

Comments are closed.