ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Σχ. Έτος 2016-2017)

Σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων  για τη διαδικασία ανάπτυξης  προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , Πολιτιστικών Θεμάτων στο σχολείο, παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, να ενημερώσουν το σύλλογο διδασκόντων για τις εγκυκλίους σχετικές με την υλοποίηση  Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων) Γ2/4867/28-8-92 και 170596/ΓΔ4/13-10-2016.

 

Για τη σχολική χρονιά 2016-17

1 Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται οι μαθητές των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α? ΕΠΑΛ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής

2.  Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο το οποίο δε  δικαιολογείται ως συμπλήρωση ωραρίου. Το δίωρο προγραμμάτων σχολικών Δραστηριοτήτων ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα.

3. Κάθε εκπαιδευτικός  μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια.

Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή/στριας  του προγράμματος. Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων.

4. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα, αφού πρώτα εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.

5. Η μαθητική ομάδα μπορεί να αποτελείται από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων ή  και σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου  ( μέχρι 35 μαθητές/τριες).

Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Η διάρκεια των προγραμμάτων Σχολικών  Δραστηριοτήτων  είναι 5 μήνες .

Οι μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εσωτερικό εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στον χώρο των σχολικών μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει:

 -έγκριση του φορέα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος),

-η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Επίκαιρο θέμα για τη σχολική χρονιά 2016-17: Νοιάζομαι για το Περιβάλλον, φροντίζω την Υγεία μου, προωθώ τον Πολιτισμό .

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016, στο Γρ.  Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης  Σερρών.

Πληροφορίες Γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων  της Δ.Ε  Ν. Σερρών ( 1ο ΓΥΜΝ. ΣΕΡΡΩΝ), Σοφία Ευθυμιάδου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τηλ. 2321052899 /  6974757894

                                                                e-mail :sofiaeft@gmail.com

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος 2016 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Comments are closed.