Κερασούντος 2
62110 Σέρρες
Tel:23210-47545
Fax:23210-47562
Σχεδιασμός -Συντήρηση Ιστοσελίδας:
Υπουργείο Παιδείας